Vol249极品美女肉色薄纱透视金缕衣大尺度性感写真24P奶瓶土肥圆尤蜜荟

Vol249极品美女肉色薄纱透视金缕衣大尺度性感写真24P奶瓶土肥圆尤蜜荟

呜呼!病本热甚,热蕴于里,则阳气陷下,以致厥逆身冷或青,而脉微,乃妄以寒极而内外急救其阳,而反招其暴害,因以妄言必死之证。 忌一切毒食之物。

是书之行,可以拯危急,利仓卒。 又方∶若复发者,无药可疗,用之极验。

一法本方加滑石调五苓散。破后观其原,原于冷用冲和收功;原于热用洪宝生肌,且须用乳没住痛,以减其苦。

 言善养生者,调顺阳阴,炼就阳神超升,弃其阴体,即纯阳之神乃为仙也;不明道者,寒热不调,以致阴阳胜负,耗绝阳神,惟存阴壳,则游魂冥冥,非鬼何哉。冬伤于寒,谓冬伤正令微寒未即病也。

宜哉。俗医不求其病之本气,而百端拟疑,莫知真源,不得已而但随兼化之虚象,妄为其治,反助其病而害于生命多矣。

但以热病多于足经,而其病甚少于手经,而其病微,且与足经微为兼证,汗下之治,但分表里,故不单言手经,而但寄于足经而已。欲冷冻饮料者,新水调下,或生姜汤调下尤良。

Leave a Reply