Vol080嫩模筱慧眼镜OL私房黑色高叉连体内衣秀翘臀诱惑写真41P筱慧网红馆

Vol080嫩模筱慧眼镜OL私房黑色高叉连体内衣秀翘臀诱惑写真41P筱慧网红馆

再按奇经之病,当以证诊,勿专恃脉,其病证详针灸奇经病篇。微利则已,量虚实加减。

读之良备,因用为张本,下以先生平日所教者注解之,而后附以方。 空疏浮越,自当有汗而脉缓矣。

邪盛正衰,定主凶折。每服五丸,临卧冷水下。

而王氏《脉经》谓一脏无气,后四岁死,二脏无气,后三岁死,云云,恐非。茯苓藏伏地中,为日最久,沉阴可知,故能降上炎之阴火,用茯苓正取其淡泄。

经曰∶脉微而利,亡血也,四逆加人参汤主之。小便利而大便黑,则为瘀血。

惟脏腑滑泄者,或里寒脉迟者,或妇人经病产后,血下不止,及孕妇等不宜服。橐,圈橐也,无底之器。

Leave a Reply