VOL059猩一写真套图31P何嘉颖优星馆

VOL059猩一写真套图31P何嘉颖优星馆

治上焦火,酒炒。呕吐及阴火炎上者勿服。

有两岐相合如乌之喙者,《本经》主中风恶风、洗洗出汗,除寒湿痹、咳逆上气,破积聚寒热。甘寒,无毒。

白露雨水洗肌面,减颜。热病谵语狂乱无燥结可攻者,蚯蚓泥凉水调服。

生者捣服能吐风痰,其能伤胃可知。然必日用炊饭者良,若煮羹者,味咸不堪入药。

发明石青走肝磨坚积。其功在于开结下气,行水消痰,治惊悸,祛痞坚,除寒热,散风湿,开胃气,止呕逆,除噫气,故肺中伏饮寒嗽宜之。

 地黄禁铁,磁为铁之母,安得不忌。治脾虚泄泻,宿食不消,泻痢白沫,腹中虚痛,寒饮胀痞,噎膈呕吐,和中行气,止痛安胎,用之悉效。

Leave a Reply